Search This Blog

Tuesday, May 18, 2010

K- క

128.kaDaluDipi nIrADagA - కడలుడిపి నీరాడగా దలచువారలకు

320kaDavarAdu hari ghanamAya-కడవరాదు హరి ఘనమాయ

376.kadiri nRsiMhuDu kaMbhamuna- కదిరి నృసింహుడు కంభమున వెడలే

505.kadisi yAtaDu mammugAcugAka - కదిసి యాతడు మమ్ముగాచుగాక

608.kaDu chaMchalamulu kaDu - కడు చంచలములు కడు నధృవములు

106.kaDupeMta taaguDuchu kuDupeMta - కడుపెంత తాగుడుచు కుడుపెంత

227.kaladiMte mATa -కలదింతె మాట

513. kaladokkaTE guri kamalAksha - కలదొక్కటే గురి కమలాక్ష నీ కరుణ

333.kalalOnE yiruvuramu aligi -కలలోనే యిరువురము

172.kalaSApuramu kADa-కలశాపురము కాడ

357.kalaSApuramukADa gaMdhapumAkula - కలశాపురముకా

231.kaligenide nAku-కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము

237.kAmadhEnu vidE-కామధేను విదే కల్పవృక్ష మిదే

220.kAmayAgamu cEse-కామయాగము చేసెగలికి

120.kaMdarpajanaka - కందర్పజనక

167.kaMTi naKilAMDa-కంటి నఖిలాండ

439.kaMTimi nEDide garuDAcalapati - కంటిమి నేడిదె గరుడాచలపతి

266.kaMTirA viMTirA kamalanAbhuni-కంటిరా వింటిరాకమలనాభుని

209.kAnaraTe peMcharaTe-కానరటె పెంచరట

100.Kannuleditide Ghana Vaikuntamu - కన్నులెదిటిదే ఘన వైకుంఠము

19.Kanti Sukravaramu - కంటి శుక్రవారము

397.karuNAnidhiM gadAdharaM - కరుణానిధిం గదాధరం

79.KaTTeduraa VaikunTamu - కట్టేదుర వైకుంఠము

566.kESava dAsinaiti gelichiti - కేశవ దాసినైతి గెలిచితి నన్నిటాను

472.kEvala kRshNAvatAra kESavA - కేవల కృష్ణావతార కేశవా

85.KolaniDopariki Gobbillo - కొలని దోపరికి గొబ్బిళ్ళో

389.kolanilOna munu gOpikalu - కొలనిలోన మును గోపికలు

538.kolichitE rakShiMchE - కొలిచితే రక్షించే గోవిందుడితడు

165.kolicina vArala-కొలిచిన వారల


319.koluvuDI Bakti koMDalakOnETi- కొలువుడీ భక్తి కొండలకోనేట

404.koMDA chUtamu rArO - కొండా చూతము రారో

710.koMDavaMTi dEvuDu nEgolichE dEvuDu - కొండవంటి దేవుడు నేగొలిచే దేవుడు వీడే

267.koMDavElanettinaTTi gOviMdA-కొండవేలనెత్తినట్టి గోవిందా

417.komma dana mutyAlakoMgu - కొమ్మ దన ముత్యాలకొంగు

406.kommalAlA eMtavADe - కొమ్మలాలా ఎంతవాడె

418.kommasiMgAramu livi - కొమ్మసింగారము లివి

539. konarO konarO mIru - కొనరో కొనరో మీరు కూరిమి మందు

23.Kondalalo Nelakonna - కొండలలో నెలకొన్న

593.kOrika dIruTa yennaDu guNamunu - కోరిక దీరుట యెన్నడు గుణమును

314.kOrikalu konasaage-కోరికలు కొనసాగె గోవిందరాజు

627.kOri nIpai tolli nAku - కోరి నీపైఁ దొల్లి నాకు

234.kOrudu nAmadi naniSamu-కోరుదు నామది ననిశము

503.kotta peMDli kUturu koMku - కొత్త పెండ్లి కూతురు కొంకు దేరీ( దేరదు

32.Ksheerabdhi KAnyakaku - క్షీరాబ్ధి కన్యకకు

21.Kulukaga Nadavaro - కులుకక నడవరో

No comments:

Post a Comment